OKULUMUZDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÖĞRENCİ ÇALIŞTAYI YAPILDI
Bugün, dünya genelindeki doğal kaynakları tüketen ve çevreyi kirleten, yıkıcı üretim ve tüketim modellerinin sonuçlarıyla yüzleşiyoruz, insanlar ve ülkeler arası uçurumlar büyüyor, doğal yaşam alanları yok ediliyor ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar hızla ilerliyor. Bu olumsuzluklar karşısında biz, umutsuzluğa kapılmak yerine güç birliği yaparak harekete geçmeliyiz. Sürdürülebilir bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalı, atıkları azaltmalı, yeniden kullanımı teşvik etmeli ve doğal yaşam alanlarını korumalıyız. Ayrıca; duyarlı, bilinçli birey ve toplumlar için mücadele etmeli, doğal kaynakların kullanımı konusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeli ve gelecek nesillerin de sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlamalıyız.

5-7 Mayıs 2023 tarihinde okulumuz Dr.Erol Üçer Konferans Salonunda "Ankara Atatürk Lisesi Sürdürülebilir Yaşam Öğrenci Çalıştayı" yapıldı.3 gün süren ve pekçok değerli akademisyen ve bilim adamının katıldığı çalıştayın amacı ;  kendisi ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünyayı önemseyen genç beyinlerin bir araya gelmesi, farklı ve özgün bakış açılarıyla sorunları belirleyip fikirlerini paylaşarak çözümler üretmesi.

3 Bölüm halinde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılarımız ;
 

 Prof. Dr. Ruhsar Yanmaz

- Organik Tarım

- Yerli Tohumun Önemi

- Tüketimde Sürdürülebilirlik 

 Arş. Gör. Gamze Çakırlar Seyrek

- Topraksız Tarım Teknolojileri

 Doç. Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu

- Tarımda Akıllı Teknolojiler

- Kırsal Yaşamda Teknolojik Uygulamalar

 Doç. Dr. izzet Arı

- iklim Değişikliği

Prof Dr. Aslı Akay

- Akıllı ve Afetlere Dirençli Kentler

Dr. E. Asuman Korkusuz

- Türkiye’deki Çevre Sorunlarına Alternatif Örnek Çözümler

- Proje Kavramı ve Proje Yönetimine Giriş 

 Dr. Ümit Önel

- Yenilenebilir Enerji konularında misafir ve öğrencilerimizi aydınlattılar.

Çalıştay sonunda katılımcılara plaketleri ve katılım belgeleri okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından  verildi.

Böyle bir etkinliğin  düzenlenmesinde görev alan öğretmen ve öğrencilerimize,  katkılarından dolayı  tüm değerli katılımcılara  teşekkür ediyoruz.